PEKELILING


Laman ini memuatkan pekeliling-pekeliling terkini berkaitan perkhidmatan awam serta profesion keguruan sebagai rujukan.

TATACARA PELAKSANAAN PENGESAHAN LANTIKAN DAN PERKHIDMATAN
 
Surat Pekeliling Suruhanhaya Perkhidmatan Awam Bilangan 2 Tahun 2011: Prosedur Pengesahan Lantikan

                  

Surat Pekeliling Suruhanhaya Perkhidmatan Awam Bilangan 3 Tahun 2011: Prosedur dan Kaedah Pengesahan dalam Perkhidmatan

                  

Surat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bilangan 2 Tahun 2010: Tatacara Pelaksanaan Pengesahan dalam Perkhidmatan berdasarkan Peraturan 27(3) Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005.


 

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1990: Kelemahan Calon-calon dalam Urusan Temuduga Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan untuk Tujuan Lantikan ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pendidikan.
PENGECUALIAN SYARAT KURSUS KENEGARAAN BIRO TATANEGARA (BTN)

Salinan surat dari Kementerian Pelajaran Malaysia dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam tentang pengecualian syarat Kursus Kenegaraan BTN selaras dengan pemansuhan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) bermula 1 Januari 2011.Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2010: Pemansuhan Kursus Kenegaraan BTN selaras dengan pemansuhan PTK.


PELAKSANAAN SISTEM ePENYATAGAJI & eLAPORAN

Surat Pekeliling Akauntan Negara Bil. 3 Tahun 2010: Pelaksanaan Sistem ePenyataGaji dan eLaporanTatacara Penggunaan Sistem ePenyataGaji dan eLaporan(Klik untuk ke laman ePenyata Gaji untuk semakan
dan muat turun penyata)

KEMUDAHAN CUTI BERSALIN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2010: Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam
 

TINDAKAN TATATERTIB KE ATAS PEGAWAI AWAM YANG MENGEMUKAKAN SIJIL CUTI SAKIT PALSU ATAU MEMINDA SIJIL CUTI SAKIT