Friday, December 31, 2010

Tatacara Pengesahan Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pelajaran

Sebagai panduan pegawai perkhidmatan pelajaran, berikut dipaparkan pekeliling yang mengandungi tatacara pelaksanaan Pengesahan Dalam Perkhidmatan berdasarkan Peraturan 27(3) Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005.Berikut pula merupakan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1990: Kelemahan Calon-calon dalam Urusan Temuduga Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan untuk Tujuan Lantikan ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
Bagi mereka yang hendak ditemuduga oleh SPP, pekeliling ini dapat dijadikan garis panduan persediaan temuduga yang sangat berguna. Bagi mereka yang baru dilantik ke perkhidmatan pendidikan, temuduga SPP merupakan salah satu proses yang perlu dilalui untuk sah lantikan seterusnya sah jawatan kelak. Semoga pekeliling ini dapat dimanfaatkan dan selamat maju jaya!

No comments:

Post a Comment