Friday, May 6, 2011

Selamat Menyambut Hari Guru 2011

GURU PENJANA TRANSFORMASI PENDIDIKAN NEGARA
(Lagu & Lirik : Rosman Adam)

Guru Penjana Transformasi Pendidikan Negara
Bersatu Kita Menuju Paradigma Yang Baharu
Satu Tekad Dan Harapan Menyahut Cabaran Dunia
Pendidik Berkualiti Demi Mencapai Visi
Dengan Azam Yang Murni Membentuk Akhlak Terpuji

Guru Mendidik Insan Dengan Setulus Hati
Membimbing Generasi Masa Depan
Guru Penjana Transformasi Pendidikan Negara
Menjayakan Hasrat Yang Murni Satu Malaysia

Pendidik Berinovasi Menghasilkan Kreativiti
Bersedia Hadapi Cabaran
Arus Tanpa Sempadan

Pendidik Yang Berkualiti
Membentuk Akhlak Terpuji
Mengimbangkan Rohani
Jati Diri Dan Jasmani

Guru Mendidik Insan Dengan Setulus Hati
Membimbing Generasi Masa Depan
Guru Penjana Transformasi Pendidikan Negara
Menjayakan Hasrat Yang Murni Satu Malaysia
Satu Malaysia… Satu Malaysia


"The mediocre teacher tells.
The good teacher explains.
The superior teacher demonstrates.
The great teacher inspires."

No comments:

Post a Comment