Thursday, July 29, 2010

Status Kursus BTN untuk Guru (Baru) Lantikan Pertama

Berikut petikan daripada laman sesawang KPPK / NUTP Online berhubung Kursus BTN bagi guru (baru) lantikan pertama:

PENJELASAN KENYATAAN AKHBAR MENGENAI KURSUS BTN UNTUK GURU (BARU) LANTIKAN PERTAMA

Pihak KPPK ingin memaklumkan bahawa berdasarkan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2005 perenggan 4 menyatakan pegawai yang disyaratkan mengikut Kursus / Modul Kenegaraan adalah:

a) Pegawai lantikan pertama dalam perkhidmatan awam yang belum disahkan perkhidmatannya; atau

b) Pegawai yang telah disahkan dalam perkhidmatan tetapi tempoh perkhidmatannya adalah kurang daripada tiga (3) tahun pada 1 Januari dan belum mengikuti Kursus Kenegaraan.

Di perenggan 5 pula menyatakan Integrasi Modul Kenegaraan dalam Kursus Induksi boleh dilaksanakan secara berturutan seperti berikut:

a) Modul Kenegaraan - Induksi Umum - Induksi Khusus; atau

b) Modul Induksi Khusus - Induksi Umum - Moduk Kenegaraan; atau

c) Modul Induksi Umum - Modul Kenegaraan - Induksi Khusus

Oleh itu, semua guru-guru baru mesti lulus Kursus BTN untuk membolehkan mereka disahkan dalam jawatan. Manakala bagi anjakan gaji, guru lantikan pertama juga wajib lulus kursus BTN untuk melayakkan diri menikmati anjakan gaji.

Kini terdapat sekumpulan guru-guru baru yang tidak dapat disahkan dalam jawatan dan tidak dapat menikmati anjakan gaji kerana belum menghadiri Kursus BTN.

KPPK dimaklumkan Kursus BTN untuk guru-guru baru kemungkinan tidak dapat diadakan kerana masalah peruntukan terhad.

Sehubungan dengan itu, adalah lebih baik bagi semua guru-guru baru yang telah lulus Temuduga SPP meminta penjelasan daripada pihak terbabit atau pihak sekolah berhubung keperluan Kursus BTN dalam urusan pengesahan jawatan dan anjakan gaji. Ini kerana guru-guru lepasan maktab atau IPG sebelum ini telah menjalani Kursus BTN terlebih dahulu sebelum dihantar berkhidmat berbeza dengan GSTS (Guru Sandaran Terlatih Siswazah) keluaran mulai Disember 2009, justeru dibimbangi pihak sekolah khususnya terlepas pandang akan hal ini. Jika benar Kursus BTN menjadi syarat pengesahan jawatan dan anjakan gaji, dikhuatiri anjakan gaji yang diperolehi perlu dibayar semula (biasanya melalui potongan gaji) lantaran pihak sekolah tidak sedar guru tersebut belum menjalani Kursus BTN. Mohon tindakan dan respon sahabat-sahabat.

Terima kasih.

No comments:

Post a Comment